Tár.hely 2.0 – Ipar- és tervezőművészet


Tisztelt Alkotó!

2014-ben a Magyar Művészeti Akadémia kezdeményezésére és támogatásával a Műcsarnok Nemzeti Szalon néven új kiállítássorozatot indított, mellyel az a célja, hogy időről időre megbízható körképet nyújtson a vizuális művészetek különböző területein született főbb teljesítményekről. Az első tárlat a mai építészet aktuális feladataira és legjellemzőbb műfajaira fókuszált, a 2015-ös kiállítás a kortárs képzőművészet klasszikusnak számító műfajainak (festészet, szobrászat és grafika) jellemző tendenciáit és eredményeit mutatta be, az idei Szalon pedig a jelenkori fotó- és médiaművészet rendkívül szerteágazó anyagából mutatott be több száz alkotást.

A 2017 tavaszán nyíló kiállítás az ipar- és tervezőművészet elmúlt tíz évének áttekintésére vállalkozik. A felkért kurátorok (Sára Ernő és Scherer József) által összeállított szalon tiszteleg a közelmúlt iskolateremtő mesterei előtt, de elsősorban a változó képzési, tervezői, gyártói és értékesítői környezetben tevékenykedő mai alkotók lehetőségeire és legkiemelkedőbb szakmai teljesítményeire koncentrál. A tárlat a tényleges funkciók és szakmai kihívások mentén rendezi az elkészült tárgyakat és a terveket, és a kortárs iparművészet és dizájn klasszikusnak számító műfajai mellett az ezek határterületein létrejövő alkotásokat kívánja feltérképezni és bemutatni.

A 2015-ös képzőművészeti Szalonhoz kapcsolódó digitális platform, a Tár.hely életre hívásához hasonlóan a 2017-es kiállításnak is szerves részét képezi egy virtuális Ipar- és tervezőművészet tárlat kialakítása. A Műcsarnok e célból létrehozta a Tár.hely 2.0 adatbázist, amelyen keresztül bármely, az ipar- és tervezőművészet terén tevékenykedő alkotó csatlakozhat a 2017-es Ipar- és tervezőművészeti Nemzeti Szalonhoz.

A Tár.hely 2.0 adatbázisa önkéntes alapon épül, az alkotók által beküldött anyagokból és adatokból létrehozott digitális adatbázis a 2017-es Ipar- és tervezőművészeti Nemzeti Szalon alkalmával a Műcsarnokban kialakított digitális felületeken válik majd a látogatók számára elérhetővé, böngészhetővé. A Tár.hely 2.0-n regisztrálva, anyagai feltöltésével Önnek lehetősége nyílik arra, hogy alkotóként csatlakozzon a Nemzeti Szalon jövő évi ipar- és tervezőművészeti tárlatához.

A 2017-es ipar- és tervezőművészeti Nemzeti Szalon kurátorai a kiállítás tárgyanyagát válogatva áttekintik a Tár.hely 2.0 adatbázisba feltöltött portfóliókat is.

A Tár.hely 2.0 adatbázist a későbbiekben online formában is elérhetővé kívánjuk tenni, megteremtve ezzel egy friss, fejleszthető, kutatható internetes ipar- és tervezőművészeti adattár alapjait.

A Tár.hely 2.0 adatbázisba való jelentkezés feltétele a betöltött 21. életév.

A jelentkezés során az adattárba a következő önálló tervezői, alkotói tevékenység eredményeként létrejött anyagokat* lehet a portfólió részeként benyújtani:

  • legfeljebb 10 – az utóbbi tíz évben készült – műről készült digitális reprodukció (jpg vagy tif kiterjesztéssel, egyenként minimum 1, maximum 5 Mb)
  • rövid életrajz word vagy rtf formátumban (név, születési hely és év, művészeti tanulmányok/év, illetve évek, település, iskola vagy/és mester)
  • digitális portfólió (pdf)
  • a legfontosabb 5–10 önálló és csoportos kiállítás (amennyiben voltak) adatai (év, helyszín, kiállítóhely neve, a kiállítás címe vagy témája)
  • bibliográfia (amennyiben van): 3–5, nyomtatásban megjelent vagy az interneten közzétett, ma is elérhető, fontos szakmai méltatás, kritika, kiállításismertető, esszé stb. publikációs adatai (a szerző neve; az írás címe; a megjelenés helye, éve; újság, folyóirat esetén az évfolyam és a szám, vagy a hónap, nap megjelölése; a publikáció helye a kiadványban, azaz a pontos oldalszáma; illetve a letölthető internetpublikáció forrása)

Az első belépés során kérjük, végezze el a regisztrációt. A rendszer a jelentkező által megadott e-mail-címre válaszlevélben egy regisztrációt megerősítő linket küld. A regisztráció során megadott e-mail-címmel és jelszóval a jelentkező a későbbiek során is be tud lépni felhasználói fiókjába, a megkezdett adatfeltöltést később folytatni tudja, illetve a már feltöltött anyagait rendezheti, kiegészítheti.
A feltöltőfelület lépésről lépésre végigvezet a feltöltés folyamatán, rákérdez a szükséges adatokra és a választható opciókra.
Amennyiben a jelentkező befejezte az adatok és anyagok feltöltését, a Feltöltött anyagok véglegesítése gomb megnyomásával lehetővé válik a feltöltött anyagok véglegesítése. A véglegesítés után már nincs mód a feltöltött anyagok módosítására, törlésére vagy új anyagok feltöltésére.
A jelentkező a feltöltött anyagainak véglegesítésével automatikusan hozzájárul a Tár.hely 2.0-ra feltöltött adatoknak, kép- és szöveganyagoknak az Adatvédelmi és felhasználási szabályzatban meghatározott elérhetőségéhez, felhasználásához.

A jelentkező a feltöltött anyagainak tartalmáért és hitelességéért maga felel.

A feltöltött anyagok véglegesítésének határideje: 2017. február 15.

Megvalósítással, működtetéssel kapcsolatos információk:
Szerdahelyi Júlia (tel.: +36-30-755-2648, email: tarhely@mucsarnok.hu)

*Főiskolai (BA), egyetemi (MA) feladatok, diplomamunkák nem tölthetők fel.

© Copyright Műcsarnok 2014 Created by: ruffnet Zrt